Home Tin TứcEthereum News Các thử nghiệm của Filecoin mở đường cho việc tái cơ cấu phí Ethereum

Các thử nghiệm của Filecoin mở đường cho việc tái cơ cấu phí Ethereum

by admin

ề xuất cải tiến Ethereum (EIP) đã được mong đợi từ lâu nhằm giải quyết phí mạng cao hiện đang được thử nghiệm trên mạng Filecoin.

Một đề xuất thay đổi cấu trúc phí của Ethereum đã được đưa ra hồi tháng 4 năm 2019. Hiện tượng phí mạng tăng vọt trong những tháng gần đây đã mang sự chú ý trở lại EIP 1559 và hiện nó đang được thử nghiệm trên nền tảng lưu trữ kỹ thuật số Filecoin.

Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin đã tweet về bản cập nhật khi có thêm thông tin và nghiên cứu về bản nâng cấp được đề xuất này.

Kỹ sư phần mềm của Filecoin, Jeromy Johnson cho biết mã EIP “đang thực hiện công việc của nó” trong một thử nghiệm đang diễn ra trên mạng. Ông nói thêm rằng đã có một vài đợt tăng đột biến trong “phí cơ sở” (một kiến ​​trúc phí mạng mới), nhưng có rất ít sự chậm trễ trong các thông báo đưa chúng vào chuỗi.

Filecoin là một nền tảng lưu trữ phi tập trung đang trong giai đoạn testnet. Dự án đặt mục tiêu sẽ ra mắt mainnet theo bản cập nhật tiến độ vào tháng 9 này. Việc chia sẻ công nghệ với Ethereum khiến nền tảng trở thành nơi thử nghiệm tốt của EIP 1559.

Vào ngày 22 tháng 8, nhà phát triển của PegaSys, Tim Beiko, đã tweet rằng hai khách hàng Ethereum hiện đang kiểm tra mã riêng, geth fork của Vulcanize và Besu. Ông nói thêm rằng cá nhân ông muốn xem EIP 1559 được triển khai trên mạng có trạng thái lớn, chẳng hạn như Ropsten, để xem liệu các khối lớn hơn có gặp phải vấn đề gì hay không.

Dù đề xuất cải tiến đã được đưa vào mạng thử nghiệm nhưng có thể sẽ mất một thời gian trước khi EIP 1559 được triển khai trên mạng chính Ethereum. Người sáng lập ETHhub Anthony Sassano đã dự đoán mọi người phải chờ ít nhất từ 6-12 tháng.

Related Posts

Leave a Comment